Kategoriarkiv: Tomt

Teknisk samråd

Nu har vi fått bokat in en tid för tekniskt samråd och diskuterat förberedelse med KA. Om allt fungerar som planerat kommer markarbetena starta i februari. Hoppas att det kan bli lite mer bilder efter detta. Avloppsansökan skall också beviljas. Kommunen ringde upp efter att jag mejlat och sa att man beslutar inte innan bygglov beviljat, för att man inte skall få onödiga kostnader. Det skulle dock inte vara några problem enligt handläggaren. Vi behöver också få löst byggkreditivet, byggelen och entreprenören för det enskilda vattnet. Ser fram emot att allt är på plats och kan rulla enligt plan.

Läs mer om vår enskilda avloppslösning i tidigare inlägg.

 

Nu händer det mycket…

Entreprenadkontrakten skall snart undertecknas. Nu skall vi bestämma en entreprenör för att borra vatten. Elanslutning från Vattenfall. Så väntar vi på bygglovet som är lite försenat, men förhoppningsvis kommer de innan Jul.

Det har blivit dyrare än tänkt kring markentreprenaden, delvis självförvållat, men även lite otur. Vi behöver både spränga, påla och förstärka plattan. Inte gratis! Mycket av sprängningen för att få huset längre ifrån en väg, men positivt är att markentreprenören tror sig kunna använda massorna.

Imponerande är att Eksjöhus säljare kan hamna så precis i de priser han angivet kring entreprenaderna i övrigt.

Så går allt i lås firar vi Jul i nytt hus nästa år!

Nu rullar det på…

KA-ansvarig utsedd. Efter att ha letat och gjort förfrågningar hittade vi KA-ansvarig som vi kunde få referens på.

Idag träffade vi tilltänkt entreprenör för mark, platta och avlopp och kan få underlag till miljöansökan.

Under veckan har vi bollat med säljaren och idag fick vi bygglovshandlingarna. In skall de så har kommunen de på måndag.

Undrar bara med tanke på alla andra bloggars diskussion om när huset kan levereras och vi kan beräkna inflyttning…

 

 

Lagfart med mera

Nu har vi fått lagfart på tomten. Skönt, ytterligare en bit i pusslet. Nästa vecka skall vi träffa mark- och grundentreprenören för att diskutera vad som behöver göras, samt diskutera avloppslösningen då mycket fakta skall med i ansökan. Att hitta en KA pågår och via kontakter få referenser. Sedan är det dags för bygglov och miljö ansökan.

Ritningsbeställning till Eksjöhus

I torsdags fick vår säljare uppdraget att ta tag i beställning av ritningar. Det tar ett par veckor och därefter har vi underlag till bygglov. Vi behöver dock hitta en bra kontrollansvarig inför bygglovsansökan. Skall ringa en vän i byggbranschen och se om man känner någon av de som är redovisade som certifierade på Boverket.

Då vi också kommer ha enskilt avlopp har vi en del arbete med detta inför miljöansökan som är ganska detaljerad. Beställa karta och ta reda på var vattendrag och grannars brunnar finns. Vilken typ av avloppslösning, fabrikat på tankar, toastolar m.m och vem som utför entreprenaden.

Utöver det så väntar vi på lagfart och offerten på elanslutning.

Placering av hus

Mycket funderingar har vi haft, men har nu beslutat var här skall stå så att vi kan gå vidare i bygglovsprocessen. Placeringen innebär lite mer sprängning, men vi tror att det blir bättre. Även placering av avlopp och infart har vi tänkt ut för att det skall störa lite på tomten, samt korta avstånd för tömningsbil vilket blir billigare. 20 meter slang ingår i vår kommun.