Kategoriarkiv: Bygglov

Teknisk samråd och startbesked

Då var detta avklarat och startbeskedet levererades via mejl endast 40 minuter efter mötet via mejl av kommunen. Imponerande! Tycker att vår KA varit väl förberedd och hade en bra genomgång av kontrollplanen och ger ett professionellt intryck. Tycker vår säljare och Eksjöhus har levererat dokument snabbt vid behov såväl tidigare som inför samrådet.

Teknisk samråd

Nu har vi fått bokat in en tid för tekniskt samråd och diskuterat förberedelse med KA. Om allt fungerar som planerat kommer markarbetena starta i februari. Hoppas att det kan bli lite mer bilder efter detta. Avloppsansökan skall också beviljas. Kommunen ringde upp efter att jag mejlat och sa att man beslutar inte innan bygglov beviljat, för att man inte skall få onödiga kostnader. Det skulle dock inte vara några problem enligt handläggaren. Vi behöver också få löst byggkreditivet, byggelen och entreprenören för det enskilda vattnet. Ser fram emot att allt är på plats och kan rulla enligt plan.

Läs mer om vår enskilda avloppslösning i tidigare inlägg.

 

Nu händer det mycket…

Entreprenadkontrakten skall snart undertecknas. Nu skall vi bestämma en entreprenör för att borra vatten. Elanslutning från Vattenfall. Så väntar vi på bygglovet som är lite försenat, men förhoppningsvis kommer de innan Jul.

Det har blivit dyrare än tänkt kring markentreprenaden, delvis självförvållat, men även lite otur. Vi behöver både spränga, påla och förstärka plattan. Inte gratis! Mycket av sprängningen för att få huset längre ifrån en väg, men positivt är att markentreprenören tror sig kunna använda massorna.

Imponerande är att Eksjöhus säljare kan hamna så precis i de priser han angivet kring entreprenaderna i övrigt.

Så går allt i lås firar vi Jul i nytt hus nästa år!

Bygglov och kök

Nu är bygglovet inlämnat och registrerat, dessutom har vi blivit tilldelad en handläggare.

Behöver få underlag till miljöansökan för enskilt avlopp så att detta inte hamnar i otakt med bygglovet.

Vedum har skickat ritning och inbjudan till köksplanering hos Vedum i Vedum  Skall bli kul att få diskutera köksjusteringar.

.

Nu rullar det på…

KA-ansvarig utsedd. Efter att ha letat och gjort förfrågningar hittade vi KA-ansvarig som vi kunde få referens på.

Idag träffade vi tilltänkt entreprenör för mark, platta och avlopp och kan få underlag till miljöansökan.

Under veckan har vi bollat med säljaren och idag fick vi bygglovshandlingarna. In skall de så har kommunen de på måndag.

Undrar bara med tanke på alla andra bloggars diskussion om när huset kan levereras och vi kan beräkna inflyttning…

 

 

Lagfart med mera

Nu har vi fått lagfart på tomten. Skönt, ytterligare en bit i pusslet. Nästa vecka skall vi träffa mark- och grundentreprenören för att diskutera vad som behöver göras, samt diskutera avloppslösningen då mycket fakta skall med i ansökan. Att hitta en KA pågår och via kontakter få referenser. Sedan är det dags för bygglov och miljö ansökan.

Ritningsbeställning till Eksjöhus

I torsdags fick vår säljare uppdraget att ta tag i beställning av ritningar. Det tar ett par veckor och därefter har vi underlag till bygglov. Vi behöver dock hitta en bra kontrollansvarig inför bygglovsansökan. Skall ringa en vän i byggbranschen och se om man känner någon av de som är redovisade som certifierade på Boverket.

Då vi också kommer ha enskilt avlopp har vi en del arbete med detta inför miljöansökan som är ganska detaljerad. Beställa karta och ta reda på var vattendrag och grannars brunnar finns. Vilken typ av avloppslösning, fabrikat på tankar, toastolar m.m och vem som utför entreprenaden.

Utöver det så väntar vi på lagfart och offerten på elanslutning.