Alla inlägg av Lasse

Ansökan om enskilt avlopp inlämnad

Det är i Uddevalla kommun ett ganska komplext förfarande för att lämna in en ansökan för enskilt avlopp då man från kommunens sida önskar fakta på detaljnivå exempelvis när det gäller fabrikat på exempelvis såväl tankar som toastolar. Entreprenören måste också anges och för fri konkurrens är ju inte detta optimalt om man vill pressa pris. Rimmar inte riktigt med offentlig upphandling som kommunen själv måste följa. Borde räcka med att man beskriver lösningen och att såväl entreprenör som föreslagen lösning skall vara certifierad eller godkänd. Kommunen har i all fall mycket kompetent och trevlig personal att diskutera med. Man ser att man främst använder kretsloppslösning där toan går till en sluten tank som sedan sprids på åkrarna. Man har i nuläget två gårdar som tar emot detta.

Lösningen som vi nu lämnat in i dialog med entreprenör blev som sådan:

  • Extremt snålspolande toaletter – Eco Flush – Läs mer…
  • BDT rening. Slamavskiljare och markbädd på ”burk” från FANN. IN-DRÄN Biobädd 5. BDT. Läs mer…
  • Sluten tank 5,3 m3 från Uponor med larm – Läs mer

Min uppfattning är att driftkostnaden på denna lösning är minst lika prisvärd eller bättre än exempelvis minireningsverk som vi antagligen inte heller fått igenom.

 

 

Bygglov och kök

Nu är bygglovet inlämnat och registrerat, dessutom har vi blivit tilldelad en handläggare.

Behöver få underlag till miljöansökan för enskilt avlopp så att detta inte hamnar i otakt med bygglovet.

Vedum har skickat ritning och inbjudan till köksplanering hos Vedum i Vedum  Skall bli kul att få diskutera köksjusteringar.

.

Nu rullar det på…

KA-ansvarig utsedd. Efter att ha letat och gjort förfrågningar hittade vi KA-ansvarig som vi kunde få referens på.

Idag träffade vi tilltänkt entreprenör för mark, platta och avlopp och kan få underlag till miljöansökan.

Under veckan har vi bollat med säljaren och idag fick vi bygglovshandlingarna. In skall de så har kommunen de på måndag.

Undrar bara med tanke på alla andra bloggars diskussion om när huset kan levereras och vi kan beräkna inflyttning…

 

 

Lagfart med mera

Nu har vi fått lagfart på tomten. Skönt, ytterligare en bit i pusslet. Nästa vecka skall vi träffa mark- och grundentreprenören för att diskutera vad som behöver göras, samt diskutera avloppslösningen då mycket fakta skall med i ansökan. Att hitta en KA pågår och via kontakter få referenser. Sedan är det dags för bygglov och miljö ansökan.

Ritningsbeställning till Eksjöhus

I torsdags fick vår säljare uppdraget att ta tag i beställning av ritningar. Det tar ett par veckor och därefter har vi underlag till bygglov. Vi behöver dock hitta en bra kontrollansvarig inför bygglovsansökan. Skall ringa en vän i byggbranschen och se om man känner någon av de som är redovisade som certifierade på Boverket.

Då vi också kommer ha enskilt avlopp har vi en del arbete med detta inför miljöansökan som är ganska detaljerad. Beställa karta och ta reda på var vattendrag och grannars brunnar finns. Vilken typ av avloppslösning, fabrikat på tankar, toastolar m.m och vem som utför entreprenaden.

Utöver det så väntar vi på lagfart och offerten på elanslutning.

Smarta hem

Skulle vilja kunna styra och övervaka hemmet och då via sin Smartphone både hemma och borta. Har fastnat för z-wave där man kan integrera såväl larm, som styrning av ljus även via sensorer. Finns många produkter att välja på. Brytare, dimmers, sensorer för ljus, fukt, temp, rörelse m.m, brandvarnare, sirener. Med de olika z-wave enheterna kan man tillsammans med en kontroller skapa scenarier vad som skall hända ex.  om rörelse detekteras när larmet på. Schemalägga belysning, vad skall hända när jag hemifrån m m.

Kort förklaring här http://www.zwavesverige.se/manualer/nyborjarmanual-till-z-wave

Placering av hus

Mycket funderingar har vi haft, men har nu beslutat var här skall stå så att vi kan gå vidare i bygglovsprocessen. Placeringen innebär lite mer sprängning, men vi tror att det blir bättre. Även placering av avlopp och infart har vi tänkt ut för att det skall störa lite på tomten, samt korta avstånd för tömningsbil vilket blir billigare. 20 meter slang ingår i vår kommun.

Uppföljning med Eksjöhus säljare

Idag har vi haft ett bra möte med vår Eksjöhus säljare. Vårt fokus är nu att välja en placering av huset på tomten. Tomten är relativt stor intill en väg och vi vill hålla avstånd till väg, samt placera huset bra i förhållande till solens rörelse. Husets utplacering är startskottet för vidare process kring handlingar för bygglov då Eksjöhus tar fram underlag till bygglov utefter detta.

Diskuterade även avloppsfrågan vidare och skall ta kontakt med tilltänkt entreprenör, då det krävs mycket detaljer på ansökan såsom fabrikat på olika delar som ingår i avloppslösningen. Uddevalla förordar kretsloppslösning med skilda lösningar för toa och btd.

När det gäller köket fick vi tillgång till köksritning och tips om att man på vedum.se kunde skapa sitt eget kök och ändra utifrån standard (std lucka, ett beslag och laminatskiva) och därefter ändra för att se prisskillnader. Ej provat ännu. Återkommer.

Diskuterade även ändringar som vi funderade på kring golv, takpannor, avvattning samt tvättpaket.

Vi frågade på ett par olika färger på golv, men just det vi frågade resulterade inte i prisförändring.

Vi funderar på Alu/Zink avvattning (takrännor) och pristillägget verkar hamna på ett par tusenlappar. Känns OK, med tanke på att det snyggt och har bra motstånd mot korrosion. Läs mer om AluZink här…

Tvättpaketet blir bra mycket dyrare tycker vi, men kan dock byta en av maskinerna om man så önskar. Ej bestämt oss. Finnebäck byggarna valde att byta till paket M2. Läs mer…

Diskuterade även varmvattenkapaciteten hos Nibe 750 frånluftsvärmepumpen om man har badkar. Räcker den till att duscha sedan? Säljaren var övertygad om detta. Har någon av Er som byggt färdigt erfarenheter?

Tripp till Vedum och ett besök på Vedum Kök & Bad forts…

När det gäller badrumsmöblerna är det mest ett färgval vi skall ta ställning till och är i nuläget inte överens. Man kan välja spegel med hylla eller spegelskåp. Hylla klart snyggare, men behovet av förvaring gör nog att det blir spegelskåp. Till det lilla badrummet blir nog möbeln svart som vi båda tyckte om. När det gäller tvättstugan fick vi se vad fronten till skåp i serien Maja såg ut. Var helt enkelt en slät front.

Spegel med hylla
Spegel med hylla

 

Spegelskåp
Spegelskåp