Köksbeställning

Idag har vi åter varit på Vedum, men denna gången för att beställa kök. Gratis var det inte, 30 tkr till. Vi valde en del praktiska lösningar som utdragbart sopsystem i låda, annan karusell i hörnskåp, ledbelysning, utdragbara förvaringslådor i högskåp. Det sistnämnda fungerar inget vidare idag där vi har hyllor och skall lyfta över hushållsmaskiner och bunkar, det blir lätt rörigt och är opraktiskt. Vi valde att gå i från skåp till lådor i underdelen. Vi bytte även lucka till Alice och andra knoppar och handtag. Samt la till en kronlist på skåpen mot taket med tanke på att vi kommer ha ryggåstak. Den största kostnaden bestod i att ta högre överskåp vilket innebär en hylla till runt om i köket, samt att vi lade till ett underskåp och överskåp i den outnyttjade ytan till vänster om dörren.

Kök

Ansökan om enskilt avlopp inlämnad

Det är i Uddevalla kommun ett ganska komplext förfarande för att lämna in en ansökan för enskilt avlopp då man från kommunens sida önskar fakta på detaljnivå exempelvis när det gäller fabrikat på exempelvis såväl tankar som toastolar. Entreprenören måste också anges och för fri konkurrens är ju inte detta optimalt om man vill pressa pris. Rimmar inte riktigt med offentlig upphandling som kommunen själv måste följa. Borde räcka med att man beskriver lösningen och att såväl entreprenör som föreslagen lösning skall vara certifierad eller godkänd. Kommunen har i all fall mycket kompetent och trevlig personal att diskutera med. Man ser att man främst använder kretsloppslösning där toan går till en sluten tank som sedan sprids på åkrarna. Man har i nuläget två gårdar som tar emot detta.

Lösningen som vi nu lämnat in i dialog med entreprenör blev som sådan:

  • Extremt snålspolande toaletter – Eco Flush – Läs mer…
  • BDT rening. Slamavskiljare och markbädd på ”burk” från FANN. IN-DRÄN Biobädd 5. BDT. Läs mer…
  • Sluten tank 5,3 m3 från Uponor med larm – Läs mer

Min uppfattning är att driftkostnaden på denna lösning är minst lika prisvärd eller bättre än exempelvis minireningsverk som vi antagligen inte heller fått igenom.